x

EUROCLİNİC SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL ÇAĞRISI

Ticari Adresi: Altunizade Mahallesi Nuh Kuyusu Caddesi No:96 Üsküdar/İSTANBUL

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 30.10.2019 tarihli almış olduğu karar istinaden; 15.11.2019 tarihinde, saat: 11.00 ’de, Altunizade Mahallesi Nuh Kuyusu Caddesi No:96 Üsküdar/İSTANBUL adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

GÜNDEM:

1. Açılış ve divan teşekkülü,

2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesine,

3. Yönetim kurulunun ibra edilmesi,

4. Yönetim kurulunun seçimi ve müzakeresi,

5. Sermaye artırımının müzakeresi ve tasdiki,

6. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine T.T.K.' nun 334 ve 335 maddeleri gereği izin ve yetki verilmesi.

7. Kapanış.

Dr. Hakan Özörnek'in kaleme aldığı "Bebek İstiyorum" kitabını ücretsiz olarak indirmek için kayıt olabilirsiniz.

X