x

Tüp Bebek Tedavisinde SGK Anlaşması

Bursa’nın ilk tüp bebek merkezi

Bursa Eurofertil Tüp Bebek Merkezi 2005 yılında Bursa Tüp Bebek Merkezi olarak açılmış ve 2015 yılında Eurofertil bünyesine katılmıştır. Bursa’nın ilk tüp bebek merkezi olan Bursa Eurofertil Tüp Bebek Merkezi 18 yıldır bulunduğu binada başarıyla hastalarına, konusunda uzman ekibi ile en basit test ve tedaviden, çok karmaşık üreme teknolojilerine kadar her seviyede hizmet vermeye devam etmektedir.

Başarısı kanıtlanmış tüm tedavi yöntemlerini ve son teknolojiyi yakından takip eden Bursa Eurofertil Tüp Bebek Merkezi, dünyanın en iyi ortalamasına sahip ABD’nin bile üzerindeki gebelik oranları ile bebeğinizi en kısa sürede kucağınıza almanız için çalışmaktadır. 

Tüp bebekte devlet desteği var mı?

Tüp bebek tedavisinde Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) desteği vardır. Tüp bebek tedavisine ihtiyacı olan SGK çalışanı hastalarımız, SGK tarafından yayınlanmış aşağıdaki koşulları sağladıkları taktirde, tüp bebek bölümleri bulunan Eğitim Araştırma Hastaneleri veya Üniversite Hastanelerinden ‘tüp bebek tedavisi yapılması uygundur’ raporu alabilirler.

Bu raporu alan hastalarımız, raporları ile kliniğimize başvurdukları taktirde SGK indiriminden yararlanabilir, tedavilerini kliniğimizde yaptırtabilirler.

Bursa SGK anlaşmalı tüp bebek merkezi:

Bursa Eurofertil Tüp Bebek Merkezi olarak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmamız bulunmaktadır. Tüp bebek tedavisi yaptırması uygundur raporu alan hastalarımız bu raporlarını kliniğimizde kullanabilir, SGK indiriminden yararlanabilirler.

Hastalarımız tüp bebek raporunu devlet hastaneleri veya üniversite hastanelerinin tüp bebek merkezlerine başvurarak heyet raporu olarak alabilirler.

 Bu raporu alabilmeleri için aranan temel şartlar;

  • • Anne adayının 23 yaşından büyük, 40 yaşında da gün almamış olması gerekir.
  • • Çiftlerden birinin en az 900 günlük SGK priminin olması ve en az 5 yıllık sigortasının olması gerekir.
  • • Çiftlerin mevcut evliliklerinden çocuklarının olmaması gerekir. Daha önceki evliliklerinden çocukları varsa bu rapor almalarına engel teşkil etmez.
  • • Veya tubal faktör gibi özel bir durumu yoksa, en az 3 yıl evli olması gerekmektedir.

Bu koşullara uygun olan hastalarımız raporlarını aldıktan sonra, bu rapor ile kliniğimizde indirimli tedavi görebilirler.

Bursa Eurofertil’in avantajı nedir?

Bursa Eurofertil Tüp Bebek Merkezi 2005 yılında kurulan Bursa’nın ilk tüp bebek merkezidir. 2015 yılında Eurofertil bünyesine katılan merkezimiz daha da güçlenmiştir. 18 yıldır bulunduğu binada, tek çatı altında hastalarımıza en basit uygulamadan en kompleksine kadar tüm tanı ve tedavi protokollerini sunmaktadır.

Bursa Eurofetil Tüp Bebek Merkezi bugüne kadar edinilen bilgi ve tecrübesi sayesinde hastalarına en iyiyi sunmak için çalışmaktadır. Merkezimiz hastane ortamında olmayıp sadece kısırlık tanı ve tedavi için özel olarak tasarlanmış müstakil bir merkezdir.

Ekip olarak sizleri çok iyi anlıyor ve en yüksek gebelik şansı ile bebeğinizi kucağınıza alarak eve gitmeniz için çalışıyoruz.

Embriyoloji laboratuvarımızda her zaman son teknoloji kullanılır ve gerekli tüm yeniliklere öncü oluyoruz. Uzman doktorlarımız, embriyologlarımız ve hemşirelerimiz ile her zaman sizin hayalleriniz için en iyisini yapmak için çalışıyoruz.

Bursa’da bir çok konuda (vitrifikasyon, embriyoskop, trophectoderm biyopsisi şahitlik sistemi gibi) ilk uygulayıcı merkez olmanın gururu içerisindeyiz.

Tüp bebek tedavisi gibi stresli bir süreci, huzur ve güven içerisinde geçirmeniz için her zaman yanınızdayız.

Hastalarımızı ailemiz olarak görüyor, doğan çocuklarımızla büyük bir aile olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği (SUT 2012)

2.4.4.İ- Yardımcı üreme yöntemi tedavileri

(1) İnvitro fertilizasyon işlemleri (IVF), 5510 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinde tanımlanan “yardımcı üreme yöntemi” olarak kabul edilir. Ovulasyon indüksiyonu (OI) ve intrauterin inseminasyonu (IUI) işlemi bu kapsamda değerlendirilmez.

2.4.4.İ.1- İnvitro Fertilizasyon (IVF)

Evli olmakla birlikte daha önceki evliliklerinden çocuk sahibi olup olmadığına bakılmaksızın evlat edinilmiş çocukları hariç mevcut evliliğinde çocuk sahibi olmayan genel sağlık sigortalısı kadın ise kendisine, erkek ise bakmakla yükümlü olduğu karısına, en fazla üç deneme (siklus) ile sınırlı olmak üzere uygulanan IVF tedavilerine ilişkin giderler, aşağıda belirtilen şartların birlikte gerçekleşmesi halinde Kurumca karşılanır.

a) Yapılan tıbbî tedavileri sonrasında normal tıbbî yöntemlerle çocuk sahibi olamadığının ve ancak yardımcı üreme yöntemi ile çocuk sahibi olabileceğine dair sağlık kurulu raporu düzenlenmiş olması,

b) 23 yaşını doldurmuş, 39 yaşından küçük olması,

c) Uygulamanın yapıldığı merkezin Kurum ile sözleşmeli/protokollü olması,

ç) En az beş yıldır genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kişi olup, 900 gün genel sağlık sigortası prim gün sayısının olması veya halen genel sağlık sigortalısı olan kadının bu bentteki koşulları taşımaması halinde eşinin gerekli koşulları sağlaması,

d) Son üç yıl içinde diğer tedavi yöntemlerinden sonuç alınamamış olduğunun Kurumla sözleşmeli/protokollü sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurulları tarafından belgelenmesi.

(2) IVF tedavisine başlanan kadının IVF uygulama tarihinde (embriyo transferinin yapıldığı tarih) 40 yaşından gün almış olması durumunda, IVF tedavisine ait bedeller Kurumca karşılanmaz. Ancak kadının 40 yaşından gün aldığı tarihten önce düzenlenmiş geçerli sağlık raporunun bulunması ve rapor tarihinden itibaren 30 gün içinde embriyo transferinin gerçekleştirilmiş olması durumunda, IVF tedavisine ilişkin sağlık hizmetleri Kurumca karşılanır.

(3) Kuruma devredilen sosyal güvenlik kurumlarınca daha önce ödenen tüp bebek tedavileri, işlem adetlerinin hesaplanmalarında dikkate alınır.

4) IVF bedellerinin ödenebilmesi için IVF uygulanacak kadında gebeliğin sürdürülmesine engel olabilecek sistemik hastalığın bulunmadığının IVF tedavisi için gerekli sağlık kurulu raporunda belirtilmesi yeterlidir.

2.4.4.İ-1-1 - IVF endikasyonları

1) Erkek faktörü: Üro-androlojik tedaviye rağmen, en az 15 gün aralarla yapılan üç ayrı spermiyogramın hepsinde total progresif motil sperm sayısının 5 milyondan az olduğu oligoastenospermi olguları ile azoospermi olguları. Ancak; normal yoldan ejekülat- sperm elde edilemeyen bir hastalığın olduğunun ilgili uzman hekim raporu ile belgelenmesi halinde spermiyogram sonucu aranmaz.

2) Kadın faktörü:

a) Tubal faktör: Primer silier diskinezi-Kartegener Sendromu varlığı, laparoskopi ile onaylanmış bilateral tam tubal tıkanıklık saptanan (ağır distal tubal hastalık, bilateral organik proksimal tubal tıkanıklık, bilateral tubal tıkanıklık veya tüp yokluğu olan) olgular, ağır pelvik yapışıklık belirlenen veya tubal cerrahi (laparoskopi veya açık cerrahi ile) sonrasında gebe kalamayan olgular.

b) Endometriyozis: Hafif ve orta derece endometriozis, ileri evre (evre 3-4) endometriozis.

c) Hormonal -ovulatuar bozukluklar: DSÖ Grup I-II hastalarda anovulasyonda standart tedaviye yanıtsız olgular.

3) Açıklanamayan infertilite: Hem erkek, hem de kadının tetkiklerinin normal olmasına ve gonadotropinlerle en az iki deneme OI+IUI uygulanmasına rağmen evlilik tarihinden itibaren 3 yıl veya daha uzun süreli gebe kalamama hali.

4) Diğer endikasyonlar: Kötü ovaryan yanıtlı veya düşük ovaryan rezervli olgular.

2.4.4.İ-1-2 - IVF sağlık kurulu raporu

(1) IVF tedavisi için gerekli sağlık kurulu raporu; bünyesinde kadın hastalıkları ve doğum kliniği ile üroloji kliniği (bünyesinde üroloji kliniği bulunmayan ancak üroloji uzman hekiminin konsültan olarak görev yaptığı, eğitim verilen kadın-doğum hastaneleri dâhil) bulunan üçüncü basamak sağlık kurumlarında iki kadın hastalıkları ve doğum uzman hekimi ve bir üroloji uzman hekiminin katılımı ile oluşturulan sağlık kurulları tarafından düzenlenecektir.

(2) Sağlık kurulu raporlarında; hasta yaşı, kimlik bilgileri, tanı, endikasyon, uygulanacak tedavi belirtilecek, ayrıca kullanılacak ilaçların günlük ve maksimum dozları da SUT’un 4.2.42.B maddesinde yer alan hükümler göz önünde bulundurularak sağlık kurulu raporlarında yer alacaktır.

(3) Sağlık kurulu raporunda;

a) Erkek faktörü için; oligoastenozoospermide total progresif motil sperm sayısı 5 milyondan yüksek olan olgularda iki deneme gonadotropin verilerek uygulanmış “OI+IUI” tedavisinin yapılmış olmasına rağmen gebe kalınamadığının (5 milyondan az olan oligoastenozoospermi olguları ile azoospermi olgularında bu şart aranmaz),

b) İleri evre (evre 3-4) endometriyozis olgularında; endometriozis cerrahisi tedavisinden sonra bir yıl gebeliğin sağlanamadığının veya cerrahi tedavi sonrası iki deneme gonadotropin verilerek uygulanmış “OI+IUI” tedavisi sonrası gebelik elde edilemediğinin,

c) Hafif ve orta derece endometriyozis olgularında; en az iki deneme gonadotropinlerle “OI+IUI” tedavisi sonrası gebelik elde edilemediğinin,

ç) Açıklanamayan infertilite olgularında; en az iki deneme gonadotropinlerle “OI+IUI” tedavisi sonrası gebelik elde edilemediğinin,

belirtilmiş olması gereklidir.

(4) Ancak;

a) Primer silier diskinezi-Kartegener Sendromu varlığında,

b) Laparoskopi ile onaylanmış bilateral tam tubal tıkanıklık saptanan (ağır distal tubal hastalık, bilateral organik proksimal tubal tıkanıklık, bilateral tubal tıkanıklık veya tüp yokluğu olan) olgularda,

c) Ağır pelvik yapışıklık belirlenen veya tubal cerrahi (laparoskopi veya açık cerrahi ile) sonrasında bir yıl içinde gebe kalamayan olgularda,

ç) DSÖ Grup I-II hastalarda anovulasyonda standart tedaviye yanıtsız olgularda, tanıya dayanak teşkil eden klinik ve laboratuvar bulgularının sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koşuluyla, IVF öncesinde “OI ve/veya OI+IUI” tedavisi yapılma şartı aranmaz.

(5) Sağlık kurulu raporunun düzenlendiği tarihten itibaren 6 ay içinde IVF uygulamasının yapılmaması halinde yeniden sağlık kurulu raporu düzenlenmesi gereklidir. Ancak bu süre içerisinde ilaçlar temin edilmiş ise temin edilen ilaçlar maksimum doz hesabında dikkate alınır.

(6) Her bir IVF tedavisi için sağlık kurulu raporu düzenlenmesi gereklidir.

2.4.4.İ-2 - Kök hücre vericisi kardeş doğmasına yönelik IVF tedavisi

(1) Hasta çocuk sahibi olup, tedavisinin başka tıbbî bir yöntemle mümkün olmaması ve tıbben zorunlu görülmesi halinde bu çocuğun tedavisi amaçlı preimplantasyon genetik tarama yapılarak uygun kök hücre vericisi kardeş doğmasına yönelik olarak, bünyesinde kemik iliği transplantasyon merkezi bulunan üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucuları sağlık kurulları tarafından hasta çocuk adına düzenlenen bu durumların belirtildiği genetik uzmanının yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak yapılan IVF tedavilerine ilişkin giderler, SUT’un 2.4.4.İ-1 maddesinde yer alan hükümler uygulanmaksızın Kurumca karşılanır. Bu durum dışında preimplantasyon genetik tarama ve bu işlem ile birlikte yapılan IVF bedelleri Kurumca karşılanmaz.

(2) Aileler, söz konusu sağlık kurulu raporuna istinaden Kurumla sözleşmeli/protokollü üremeye yardımcı tedavi merkezlerinden (tüp bebek merkezi) birine başvurabilirler.

(3) Sağlık Kurulu raporu ile belirlenen ilaç dozları için SUT’un 4.2.42.C maddesinde yer alan hükümler geçerlidir.

2.4.4.İ.1.3- IVF tedavi bedellerinin ödenmesi

(1) ) IVF tedavisi, SUT eki EK-2/C Listesinde belirtilen bedel esas alınarak faturalandırılır. Bu bedele; IVF tedavisi kapsamında yapılan ovulasyon takibi, oosit aspirasyonu, sperm-oosit hazırlanması ve inkübasyonu, ICSI (mikro enjeksiyon), invaziv sperm elde etme yöntemleri, işlem öncesi kadın ve erkeğe yapılan tetkik ve tahlil bedelleri, kullanılan her türlü sarf malzemesi ile embriyo transferi dahildir.

(2)Embriyo freezing bedeli, sadece birinci denemeden sonra SUT eki EK-2/B Listesinde yer alan bedel üzerinden faturalandırılabilir.

(3) Hastaya IVF uygulamasının yapılamaması durumunda; bu süreye kadar yapılan işlemler SUT eki EK-2/B Listesi üzerinden %10 indirim yapılarak faturalandırılır. Bu durumda söz konusu işlemler deneme sayısına dâhil edilmeyecektir. Ancak kullanılan ilaçlar maksimum doz hesabında dikkate alınır.

(4) IVF tedavisinin, freezing işlemi uygulanan embriyonun transferi ile yapılması durumunda işlemler, SUT eki EK-2/C Listesinde yer alan “Freezing işlemi uygulanan embriyonun transferi” işlemi üzerinden faturalandırılacaktır. Bu durumda söz konusu işlem, deneme sayısına dâhil edilecektir.

(5) Yaş faktörü, embriyo kalitesi ve benzeri tıbbî zorunluluk hallerinin uygulamayı yapan hekim tarafından gerekçesinin belgelendirildiği durumlar hariç olmak üzere birden fazla embriyo transfer edilmesi nedeniyle birden fazla gerçekleşen doğumlarda, bebeklere ait taburcu edilinceye kadar ortaya çıkacak sağlık hizmeti bedelleri Kurumca karşılanmaz. Söz konusu bebeklerin tedavilerinin embriyo transfer işlemini gerçekleştiren sağlık hizmeti sunucusu dışındaki sözleşmeli/protokollü sağlık hizmeti sunucusunda yapılması halinde söz konusu giderler Kurumca karşılanır ancak ödenen bedeller embriyo transfer işlemini yapan merkezden mahsup edilir.

2.4.4.İ.1.4- Kayıtların tutulması

(1)Kurumla sözleşmeli/protokollü üremeye yardımcı tedavi merkezlerinde, IVF kapsamında yapılan her türlü tıbbi işlemin kaydının tutulması ve tutulan kayıtların denetim esnasında ibrazı zorunludur. Bu kayıtların doğru ve sağlıklı bir şekilde tutulması ve muhafazasında, merkez sorumlusu ve ruhsat (uygunluk belgesi) sahibi kişiler, müşterek ve müteselsilen yükümlüdür.

(2)Evli çiftlerin çocuklarının olup olmadığı ile eşler için vukuatlı nüfus kayıt örneği, merkezde tutulan hasta dosyasında saklanacaktır.

Tüp bebek randevusu nasıl alırım?

0 224 251 50 00 no’lu telefondan, 0 530 886 52 63 no’lu whatsapp hattından veya web sayfamızdan her zaman bize ulaşabilirsiniz. Çağrı merkezimizdeki arkadaşlarımız size her zaman, her türlü konuda yardımcı olacaklardır. Tedavi sürecinde koordinatörümüzü ve hemşirelerimizi arayıp sorularınızı sorabilirsiniz. Tedavi sürecinde en önemli konu ilaçların yanlış kullanılmamasıdır. Hata yapıp tedavinizi tehlikeye atmamak için bizi arayıp tüm sorularınızı lütfen çekinmeden sorunuz.

X

Hangi Merkezimiz ile İletişime Geçmek İstersiniz?