x

Sperm Testi (Spermiyogram) Nedir?

Sperm Testi (Spermiyogram) Nedir?

Çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerde erkek hastanın üreme potansiyelinin değerlendirilmesi amacıyla yapılan mikroskobik incelemedir. Semen analizi erkek hastaya uygulanabilecek en basit ve en önemli testtir. Sperm testinin sonucu uygulanacak tedaviye karar verilmesi aşamasında yol göstericidir.

Spermiyogram Nasıl Yapılır?

Sperm testi öncesinde 2-7 gün arasında cinsel perhiz süresi gereklidir. Cinsel perhiz 2 günden az olduğunda sperm sayısı düşük çıkabilir, 7 günden fazla olduğunda da sperm sayısı artmakla beraber motil (hareketli) sperm sayısı düşük çıkabilir. Bu nedenle test öncesi cinsel perhiz günü mutlaka sorgulanır, farklı bir durum ile karşılaşılır ise hastanın doktoru haberdar edilir. Semen örneğini, özellikle kliniğimizde bu işlem için hazırlanmış odada vermenizi isteriz. Dışarıdan getirilen örneklerde hareketlilik düşük çıkabilmekte ve sonucu etkiliyebilmektedir. Bu nedenle semen örneğinin mutlaka kliniğimizde verilmesini tercih etmekteyiz.

Erkek hastadan alınan meni örneği özel bir alet (Makler Chamber) yardımıyla değerlendirilir. Bu alet yardımıyla total sperm sayısı, haraketli ve hareketsiz sperm sayıları belirlenir. Makler Chamber sağladığı standart alan ile mililitredeki sperm sayısını belirlememize yardımcı olur.

Sayım sonrasında lam üzerine yayılan spermler boyanarak morfolojik (şekil) olarak değerlendirilirler. Boyama işlemi sonrasında en az 200 sperm değerlendirilerek ortalama alınır. Böylece meni içerisindeki normal şekle sahip sperm oranı belirlenir. Normal sperm oranı; yumurtayı sadece normal şekle sahip sperm dölleyebileceği için çok önemlidir.

Sperm Testi (Spermiyogram) Sonucu Ne Kadar Sürede Çıkar?

Spermiyogram emin ellerde ve tecrübeli insanlar tarafından incelenmesi gereken çok önemli bir testtir. 2-3 saat gibi kısa sürede sonuç verebildiğimiz bu test bize erkek üreme sağlığı ile ilgili birçok bilgi verir. Aynı gün içerisinde sonucunuzu alabilir, doktorumuz ile sonucu görüşüp değerlendirebilirsiniz.

Sperm Örneği Verilirken Nelere Dikkat Edilmelidir?

  • İşlem öncesinde eller mutlaka yıkanmalıdır.
  • Örnek verme işlemi esnasında sabun, tükürük gibi kayganlaştırıcı kullanılmaz.
  • Size verilen sperm kabının içerisi sterildir, içerisine lütfen dokunmayın.
  • Örneğin tamamını kabın içerisine toplayın. Eğer tüm semen örneğini kabın içerisine toplayamazsanız mutlaka görevlilere bilgi verin. Bu durum sperm sayısında değişikliklere sebep olabilir.

Normal Sperm Değerleri Nasıl Tespit Edilir?

Başlangıçta her klinik farklı sperm değerleri ve değerlendirme şekilleri kullanıyordu. Ülkeden ülkeye farklılık gösterebiliyordu. Bu nedenle farklı bir yerden gelen sperm ölçümlerini değerlendirmek mümkün olmuyordu. Bunun üzerine WHO (Dünya Sağlık Örgütü) semen örneğini incelemek için bir kılavuz yayınladı. Dünya Sağlık Örgütü bu kılavuzu belli aralıklarla yenilemekte ve güncellemektedir. En son 2021 yılında normal sperm değerlerini yenileyerek yeni kılavuz yayınlandı. Normal sperm değerleri belirlenirken; 12 ay içerisinde eşi gebe kalmış erkeklerin sperm örneklerinin ortalaması alınır. Kliniğimizde de spermiyogram bu kılavuza göre yapılmaktadır.

Normal Sperm Değerleri Nelerdir?

Semen örneğini değerlendirmek için kullandığımız Dünya Sağlık Örgütü’nün kılavuzu 2021 yılında yenilenerek yayınlandı. En son 2010 yılında yayınlanan kılavuz, uzun bir aradan sonra güncellenmiş normal sperm değerlerini yayınladı. Çok fazla bir değişiklik olmadığını ve en azından bir kötüye gidiş olmadığını Erkek Üreme Sağlığı açısından söyleyebilmek güzel. WHO(Dünya Sağlık Örgütü)’ nün 2021 yılında yayınlamış olduğu normal sperm değerleri aşağıdaki gibidir.

Spermiogram Sonuçları Nasıl Değerlendirilmeli?

Semen örneğinin volumü en az 1,4 mililitre, sperm konsantrasyonu; yani 1 mililitrede bulunması gereken sperm sayısı 16 milyon ve tüm semen volümüinde 39 milyon sperm olmalıdır.

Diğer önemli kriterlerimizden biri de motilite dediğimiz hareketliliktir. 2010 yılından itibaren değerlendirme; ileri doğru hareketli, yerinde hareketli ve hareketsiz olarak üç grupta değerlendiriliyordu. Yeni kılavuzda hareketlilik dört gruba ayrıldı; İleri hızlı hareketli, ileri yavaş hareketli, yerinde hareketli ve hareketsiz şeklinde değerlendiriliyor. Totaldeki hareketlilik oranı %40 iken 2021 yılı itibari ile %42 oldu.

 Bir diğer önemli kriterimiz spermlerin şekilleri yani morfoloji; çünkü ancak normal bir sperm gidip yumurtayı dölleme yeteneğine sahiptir. 2010 yılı öncesinde bu çok karışıktı, Dünya Sağlık Örgütü farklı bir sınıflandırma yapıyordu. 2010 yılında Kruger’in değerlerini normal değer olarak kabul etti. Kruger değerlendirmede spermin başı, boynu ve her parçasının değerlendirme kriterleri çok nettir ve bunun dışındaki hiç bir sperm normal olarak kabul edilmez. Daha önce de %4 morfoloji normal kabul edilmekteydi, yeni kılavuzda da bu değer aynı şekilde kullanılmakta ve %4 normal değerler içerisinde kalmaktadır. 

Semen parametreleri

WHO 2010

WHO 2021

Semen volümü (ml)

1,5

1,4

Sperm konsantrasyonu(mil/ml)

15

16

Total motilite (%)

40

42

Progresif motilite (%)

32

30

Vitalite (%)

58

54

Morfoloji(normal form) (%)

4

4

Spermiyogram testini nerede yaptırmalıyım?

Semen analizi, kolay olduğu kadar, emin ellerde yapılması ve tecrübeli insanların değerlendirmesi gereken çok önemli bir testtir. Bize erkek hastanın üreme sağlığı ile ilgili çok şey söyler. Nasıl bir tedavi uygulanacağına, ek testlere gerek duyulmuyorsa bu test ile karar verilir. Bu nedenle spermiyogram testi yaptıracağınız merkezi mutlaka iyi araştırarak seçiniz.

Detaylı bilgi veya randevu almak için 0 224 251 50 00 numaralı telefondan ya da 0 530 88 65 63 numaralı WhatsApp hattımızdan bizi istediğiniz zaman arayabilirsiniz.

X

Hangi Merkezimiz ile İletişime Geçmek İstersiniz?