x

Bursa Eurofertil Tüp Bebek Merkezi

EmbryoGlue (Yapıştırıcı) Nedir?

Embriyo transferi tüp bebek tedavisinin en hassas ve kritik aşamalarından biridir. Transfer öncesinde embriyolar değerlendirilerek, gebeliği oluşturacak en iyi kalitedeki embriyo/embriyolar seçilir. Seçilen embriyo/embriyolar ‘kateter’ adı verilen ince plastik tüpe, içerisinde kültüre edildikleri solüsyon ile birlikte çekilirler.

Embriyoskop

Hastalarımıza dünya standartında bir hizmet sunabilmek ve artan başarı oranını sürdürmek için Tüp Bebek Tedavisinde güvenilirliği kanıtlanmış tüm yenilikleri takip etmekteyiz. Son yıllardaki en önemli gelişmelerden biri olan ‘embriyoskop’ teknolojisi de piyasaya ilk sunulduğu andan itibaren merkezlerimizde kullanılmaya başlamıştır.

AMH (Anti-Mullerian Hormon)

Anti Mullerian Horman (AMH) erkekte testisten Sertoli hücrelerinden salgılanarak erken dönemde cinsel organın normal gelişimini sağlayarak yaşam boyu salgılanır. Kadında doğumdan sonra yumurtalıklarda granulosa hücrelerinden salgılanmaya başlar, doğurganlık döneminde artar ve menapoza doğru azalarak menapozla birlikte salgılanması tespit edilemeyecek kadar azalır.

Blastokist Transferi

Kadının yumurta hücresi ile erkekten alınan sperm hücresinin mikroenjeksiyon ile birleşmesine döllenme, döllenme sonucu oluşan tek hücreye ise embriyo (zigot) adı verilmektedir.

Sperm Testi (Spermiyogram) Nedir?

Çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerde erkek hastanın üreme potansiyelinin değerlendirilmesi amacıyla yapılan mikroskobik incelemedir. Semen analizi erkek hastaya uygulanabilecek en basit ve en önemli testtir. Sperm testinin sonucu uygulanacak tedaviye karar verilmesi aşamasında yol göstericidir.

Azospermi

Semen analizinde (spermiyogram testi) meni içerisinde hiç sperm hücresinin görülememesine Azoospermia (Azospermi) denir. Azospermiyi tespit etmek için semen örneği çok dikkatli ve tecrübeli ellerde incelenmelidir. Sperm hücresi görülmediği taktirde, semen örneğinin tamamı santrifüj (çok yüksek devirde çevrilerek) edilmeli ve tüm örnek incelenerek sperm hücresinin olup olmadığı araştırılmalıdır.

Sperm Dondurma

Sperm dondurma, Erkek hastadan alınan sperm örneğinin incelendikten sonra, ileride uygulanacak tüp bebek tedavisinde çözülerek kullanılmak üzere androloji laboratuvarında dondurularak saklanması işlemidir. Sperm dondurma işlemi çok uzun süredir başarıyla uygulanmaktadır.

Tüp Bebek Aşamaları OPU Embriyo Transferi

Tüp bebek tedavisi kadın hastamızın yumurtalıklarının uyarılması ile başlar. Normalde kadında her adet döngüsünde bir yumurta gelişir. Tüp bebek uygulamalarında daha fazla sayıda yumurtaya ihtiyacımız vardır. Tek yumurta olgun olmayabilir, döllenmeyebilir veya yeterince iyi kalitede gelişim gösteremeyebilir. Bu nedenle birden fazla sayıda yumurta geliştirmek isteriz ve bunun için çeşitli hormon iğneleri kullanırız.

Hormon Analizleri

Kadının yumurtalık kapasitesinin anlaşılması veya adet düzensizliği olan kadınlarda sebebin araştırılması için yapılan kan tahlilleridir. 

Histeroskopi

Rahim içinde bir problem olduğu düşünüldüğünde, tekrarlayan düşüğü veya tüp bebek başarısızlığı olan durumlarda rahim içinin büyütücü optik sistemle incelenmesidir.

Aşılama (IUI)

Yıkama yöntemi ile seçilen hareketli spermlerin bir kanül yardımıyla rahim içine verilmesi işlemidir. Öncesinde kadında yumurta geliştirilir ve çatlatma iğnesiyle yumurtlama sağlanır.

Mikroenjeksiyon (ICSI)

Sperm, mikroskop altında yumurtanın içine enjekte edilir ve döllenme sağlanır. Tüp bebeğin özel bir şeklidir.

Embriyo Dondurma (Vitrifikasyon)

Transfer edilen embriyolardan sonra kalan iyi kalite embriyo varsa, bunların daha sonra transfer edilmek üzere dondurulması işlemidir.

Preimplantasyon Genetik Tanı (NGS)

Embriyolar oluştuktan sonra, genetik açıdan incelenmesi ve normal olanlarının rahim içine konulmak üzere seçilmesi işlemidir. Tüm kromozom analizi, 46 kromozomun hepsinin sayısal olarak normal olup olmadığını saptar. Normal olan embriyolar transfer edilince gebelik oranları artar, düşük riski azalır.

Yumurta Dondurma

Kanser tedavileri hem erkekte hem de kadında yumurtalıklara zarar vermektedir. Tedavi sonrasında yumurta gelişimi azalabilmekte veya kaybolmaktadır. Tedavi öncesinde yumurtalar dondurulabilir ve hastalıksız dönemde bu yumurtalarla tüp bebek yapılabilir.

Serum Tedavisi (Intralipid)

Anne adayının bağışıklık sistemini dengeler ve birkaç kez başarısız olan tüp bebek hastalarında gebelik şansını yükseltir.

Fertichip

Sperm seçiminde kullanılan ve döllenmeyi olumlu etkileyen bir yöntemdir.

X

Hangi Merkezimiz ile İletişime Geçmek İstersiniz?