x

Açık Rıza Metni

Açık Rıza Metni

BURSA EUROCLINIC SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.  (‘‘Şirket’’) tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) çerçevesinde tarafınıza sözlü aydınlatma yapılmış ve aydınlatma metni bilginize sunulmuştur. Ayrıca aydınlatma metnini www.bebekistiyorum.com adresinde her zaman bulabilirsiniz.

Şirketimizde açık rızaya ihtiyaç duyulmayan sebeplerle kişisel veriler işlendiği gibi açık rızaya dayalı olarak da kişisel veri işlenmektedir.

Geçerli bir açık rızadan bahsedebilmek için belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirmeye dayalı ve özgür iradeyle rıza verilmiş olması gerekmektedir.

Öncelikle kişisel veri nedir ve kişisel verinin işlenmesi ne demek açıklayacak olursak;

Kişisel Veri: Kimliği belli veya belirlenebilir kişiye ait her türlü bilgi

Kişisel veri işleme; Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Tarafınıza konulan teşhis ve tedavi sürecinin iyi yürütülebilmesi ve tedavi sürecinde iletişimin kurulabilmesi, gerekli bilgi alışverişinin yapılabilmesi için şirketimizce telefon numaranız ve adresiniz kaydedilmiştir. Günümüz teknolojilerinde telefon ve şahsi görüşme dışında da gelişen iletişim kaynakları vardır. Bu iletişim kaynaklarından ancak açık rızanız olursa faydalanmanız mümkündür.

Bildiğiniz üzere tarafınızla paylaşacağımız bilgi ve belgeler ağırlıklı olarak sağlık bilgisi olan özel nitelikli kişisel veridir. Kişisel Verileri Koruma mevzuatı çerçevesinde “BİP” isimli uygulama üzerinden iletişim kurulması ve tarafınıza bilgi ve belge ulaştırılması mümkündür. Ancak bu durumda bilgiler servis sağlayıcıya da aktarılmış olacaktır. BİP uygulaması yolu ile iletişim kurulmasına bilgi, belge, belge görsellerinin (rapor fotoğrafı vb.) alış verişi yapılmasına rızanız olmadığı takdirde, iletişim ve bilgi paylaşımı bizzat gelmeniz veya telefon görüşmesi ile bilgi, belge almanız ise şahsen gelinmesi suretiyle gerçekleştirilecektir. BİP uygulaması yolu ile iletişim kurmaya, bilgi ve belge almaya açık rızanız var ise açık rızam vardır, yok ise açık rızam yoktur kutucuğunu işaretlemeniz gerekmektedir.

 

A) İletişim kurmak, bilgi ve belge görseli almak için BİP uygulamasının kullanılmasına açık rızanız var mıdır?

Açık rızam vardır

 

Açık rızam yoktur

 

 

Açık rızanız var ise kullanılacak telefon numarasını yazar mısınız?

.......

Şirketimiz zaman zaman siz hastalarımızın menfaatine kampanyalar düzenlemekte ve yapılan tedavilere ilişkin indirimler yapmaktadır. Ayrıca uygulanan tedavilerde de yeni gelişmeler yaşanmakta ve yeni tedavi yöntemleri bulunmaktadır. Şirketimiz uyguladığı kampanyalar ve gelişen, değişen tedavi yöntemlerinden haberdar olabilmeniz için, sizi aramamız ve bilgilendirmemiz ancak sizin açık rızanız ile mümkündür. Tanıtım yapmak, şirketimiz ile ilgili gelişmelerden, uygulanan kampanya, tedavi yöntemleri hakkında sizi bilgilendirmek ve fikrinizi öğrenebilmek için sizi aramamıza, iletişim kurmamıza, mail göndermemize açık razınız var ise açık rızam vardır, yok ise açık rızam yoktur kutucuğunu işaretler misiniz?

Açık rızam vardır

 

Açık rızam yoktur

 

 

İzniniz dahilinde çekilen görsel ve işitsel verileriniz (fotoğraf,video v.b) verilen hizmet kalitesinin artırılması, tanıtılması, yürütülmesi ve iyileştirilmesi amacıyla dönem dönem medya hesaplarımızda ve web sitemizde paylaşılacaktır. İzin vermediğiniz takdirde paylaşım yapılmayacaktır. Medya hesaplarımız ve web sitemizde görsel ve işitsel verilerin paylaşılmasına açık razınız var ise açık rızam vardır, yok ise açık rızam yoktur kutucuğunu işaretler misiniz?

Açık rızam vardır

 

Açık rızam yoktur

 

 

Bu açık rıza, aydınlatma metninde detaylı olarak belirtilen ve sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik olarak tarafınıza verdiğim, ilettiğim ya da görüşmelerde elde edilen kişisel verilerimi ve özel nitelikteki kişisel verilerimi kapsamaktadır.

 

Kişisel Veriler Aydınlatma metninde detaylı olarak yer alan kişisel verilerimin adım, soyadım, TC kimlik numaram (Türk vatandaşı değilseniz pasaport numaram veya geçici TC kimlik numaram), doğum yerim ve tarihim, cinsiyet bilgim, adresim, ev/ cep telefon numaram, elektronik posta adresim gibi iletişim verilerim, Banka hesap numaram, kredi kartı bilgilerim, IBAN numaram gibi finansal verilerim, muayene dosyasındaki tıbbi öyküm, hastalık geçmişimi gösterir bilgilerim, muayene verilerim, tarafıma uygulanan işlemlere ilişkin verilerim, reçete bilgilerim, kullandığım ilaç bilgilerim, sadece gerekli durumlar için göndermiş olduğum fotoğraflarım ve video dahil her türlü görüntüm, kullandığım ilaç bilgilerim, alkol ve sigara kullanımı bilgim, aile bireyleri genetik hastalık bilgileri, laboratuvar ve görüntüleme sonuçlarım, test sonuçlarım, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen sağlık verilerim, göndermiş olduğumuz fotoğraflarım, video dahil her türlü görüntüm, aile bireylerimin genetik hastalık bilgileri,  doktor analiz ve yorumlarım,  sakatlık durumu bilgim, hamilelik durum bilgim, cinsel hayata ilişkin verilerim, ruhsal sağlık verilerim,  acil durum halinde ulaşabilinecek yakınıma ait ad-soyad, iletişim ve yakınlık derecesi bilgim, özel sağlık sigortası poliçe verilerim, anlaşmalı kurum bilgim, kendi rızam ile iletmiş olduğunuz belgelerim, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep bilgilerimin ve imzamın  işlenme amaçları, toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri, kişisel verilerimin korunmasına yönelik haklarım, verilerimin aktarılabileceği zorunlu haller, veri güvenliği ve başvuru haklarıma dair bilgilendirildiğimi,

Sağlık verilerim de dahil olmak üzere yukarıda ve aydınlatma metninde detaylıca yer alan tüm kişisel ve özel nitelikteki kişisel verilerimin yukarıdaki esaslar ve aydınlatma metni çerçevesinde Bursa Euroclinic Sağlık Hizmetleri A.Ş ve çalışanları tarafından kaydedilmesini, saklanmasını, ilgili kişi ve kurumlarla paylaşılmasını, yurtiçi ve yurt dışına aktarılmasını, Acil durum ve intihar gibi tehlike halinde yakın olarak bildirdiğimiz kişilere durum hakkında bilgi verilmesini,

Bana ait verilerin gerekli olduğu ölçüde sağlık durumumla ilgili konsültasyon (görüş alışverişi) veya yönlendirme amacıyla başka bir hekimle paylaşılmasını ya da testlerin/ değerlendirme ölçeklerinin yapılması için ilgili kişi ve kuruluşlarla paylaşılmasını, Canlı/online görüşmelerin ve verilen hizmete ilişkin yazışmaların server ı yurtdışında olan Whatsapp/Skype/Zoom/Facetime üzerinden yapılmasını ve laboratuvar sonuçlarının/ psikolojik test sonuçlarının ve değerlendirme ölçek sonuçlarının server ı yurtdışında olan Whatsapp üzerinden/ Gmail/ Hotmail/ Yahoo mail uzantıları üzerinden gönderilmesini,

Bursa Euroclinic Sağlık Hizmetleri A.Ş ve çalışanlarının tarafıma aşağıda belirttiğim mobil araçlarla, internet üzerinden ya da adresime posta yoluyla ulaşabilmesini AÇIK RIZAM İLE ONAYLIYORUM ve KABUL EDİYORUM.

 

Whatsapp üzerinden tarafım ile iletişim kurulmasını

 

  • İstiyorum
  • istemiyorum.

 

E-mail adresi üzerinden tarafım ile iletişim kurulmasını

  • istiyorum
  • istemiyorum.

 

Zoom üzerinden tarafım ile iletişim kurulmasını

  • istiyorum
  • istemiyorum.

 

Skype üzerinden tarafım ile iletişim kurulmasını

  • istiyorum
  • istemiyorum.

 

Facetime üzerinden tarafım ile iletişim kurulmasını

  • istiyorum
  • istemiyorum.

 

 

İşbu açık rıza metni tarafımdan okunarak ve özgür irademle tercihlerim yapılmıştır.

Ad:

Soyadı:

Tarih:

İmza:

 

Açık Rıza Metni'ni indirmek için tıklayınız.

 

 

X

Hangi Merkezimiz ile İletişime Geçmek İstersiniz?