x

BURSA EUROCLİNİC SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL ÇAĞRISI

Ticari Adresi: Hacı İlyas Mah. Kıbrıs Şehitleri Cad. No:16/A Osmangazi - Bursa

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 29.01.2020 tarihli almış olduğu karar istinaden; 17.02.2020 tarihinde, saat: 10.00 ’da, “Hacı İlyas Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi No:16/A Osmangazi/BURSA” adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

GÜNDEM:

1-      Açılış ve divan teşekkülü,

2-      Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesine,

3-      Şirketin mali durumunu görüşmek ve bununla ilgili kararların görüşülmesi ve müzakeresi,

4-      Ortakların diğer konularla ilgili taleplerini değerlendirmek ve ilgili kararları almak,

5-      Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine T.T.K.' nun 334 ve 335 maddeleri gereği izin ve yetki verilmesi.

6-      Kapanış.

Dr. Hakan Özörnek'in kaleme aldığı "Bebek İstiyorum" kitabını ücretsiz olarak indirmek için kayıt olabilirsiniz.

X