x

Tüp bebek tedavisinde başarı oranı nasıl arttırılır?

 1. Tüp Bebekte başarı oran yüzde kaç?

Tüp bebek tedavisinde başarı oranları karşılaştırılırken başarının neye göre hesaplandığının mutlaka sorulması gerekir. Tüp bebek başarısı; transfer edilen embriyoların kaç tanesinin implante olduğu (tutunduğu), tedaviye başlayan hastalardan kaç tanesinin pozitif Beta HCG ile sonuçlandığı veya yumurta toplanan hastaların kaç tanesinin canlı doğum yaptığı şeklinde hesaplanabilir. Tüm dünyada kabul gören tüp bebek tedavisi başarı oranı; yumurta toplama işlemi uygulanan hastaların kaç tanesinin canlı doğum yaptığı hesaplanarak bulunur. Türkiye’de tüm merkezlerin verisini toplayan ve bunları değerlendirerek açıklayan bir sistem ne yazık ki bulunmamaktadır. Bu nedenle bilimsel olarak Türkiye’deki gerçek başarı oranını maalesef bilemiyoruz.

Amerika’da tüm IVF merkezlerinin verilerini gönderdiği ve bunların açıklandığı SART(www.sart.org) 2018 datasına göre değerlendirme yaptığımızda başarı oranlarını etkileyen en önemli faktörün kadın hastanın yaşı olduğunu görmekteyiz. Yumurta toplanan hastalardan bir yıl içerisinde ilk embriyo transferi sonrasında canlı doğum yapan hastaların oranlarını aşağıda görebilirsiniz. Kadın hastanın yaşı ilerledikçe başarı oranları düşmekte hatta 40 yaş sonrası canlı doğum oranları %9,7 olmaktadır.

Yaş

< 35

35-37

38-40

41-42

>42

Siklus Sayısı

42819

26027

24958

12685

8932

Canlı Doğum Oranı

%39,5

%29,1

%19,5

%9,7

%3,0


 

 1. Tıbbi faktörler nelerdir?

Tüp bebek başarısını etkileyen en önemli faktör kadın hastanın yaşıdır. 35 yaşından sonra düşmeye başlayan canlı doğum oranları 40 yaşından sonra önemli ölçüde azalmaktadır. Bu nedenle 35 yaş üzerindeki hastalarımız bu durumu göz önünde bulundurmalı ve tedaviye başlamayı ertelememelidir.

Ancak tüp bebek tedavisinde başarı oranlarını etkileyen tek faktör kadının yaşı değildir, diğer faktörlerinde değerlendirilmesi gereklidir.

 • Kadın hastanın boy ve kilo oranı, BMI(beden kitle indeksi). Aşırı kilo veya aşırı zayıflık

 • Azalmış yumurtalık rezervi

 • Erkek faktörü

 • PCOS (Polikistik Over Sendromu)

 • Rahim içerisinde miyom veya yapışıklık gibi embriyonun tutunmasını engelleyen faktörlerin varlığı

 • Tüplerde hidrosalpinx bulunması

 • Endometriyozis (çikolata kisti) varlığı ve büyüklüğü

 • Daha önce canlı doğum yapmış olmak

 • Genetik hastalıklar

 • Kanser veya kronik hastalıkların varlığı

 • Sigara ve yüksek düzeyde alkol kullanımı

 

 1. Çevresel faktörler nelerdir?

Stres günümüzün en önemli sorunlarından biridir. Çalışma koşulları, sosyal yaşamdan kaynaklanan stres de gebe kalma sürecini olumsuz etkilemektedir. Sadece tedavinin kendisinin tek başına stres kaynağı olabileceğini unutmayıp, bu süreçte çiftlerin gerekirse psikolojik danışmanlık almalarını öneririz.

Yüksek ısı sperm kalitesini kötü etkilemektedir. Yüksek sıcaklıktaki ortamlarda çalışanların (fırın, çelik fabrikası vb.), ayrıca çeşitli kimyasalların kullanıldığı ortamlarda çalışanların da (boya veya mobilya fabrikası gibi) sperm kaliteleri olumsuz etkilenebilir.

Hava kirliliğinin yüksek olduğu ortamlarda da sperm ve yumurta kalitesi olumsuz etkilenmektedir.

 

Tüp bebekte başarı oranını düşüren faktörler nelerdir?

 1. Tüp bebekte başarıyı arttıran ve azaltan faktörler, başarısızlık nedenleri

Ülkemizde uygulanan tüp bebek tedavilerinde kullanılan teknolojik alt yapı ve tedavi protokollerinin Avrupa ve ABD seviyesine ulaşması ile birlikte başarı oranlarımız yükselmiştir. Vitrifikasyon tekniği ile embriyo ve yumurta dondurma işlemlerindeki gelişmeler, son dönemde kullanılan yeni genetik testler, embryoscope, serum tedavisi gibi çok önemli ve başarılı çalışmalar eş zamanlı olarak ülkemizde de uygulanmaya başlamıştır. Embriyo kültür solüsyonlarındaki gelişmeler daha kaliteli embriyo elde edebilmemize ve blastokist transferi yapabilmemize imkan sağlamıştır. Tüm bu gelişmelerde amaç en kaliteli embriyoyu elde etmek ve en iyi koşullarda transfer ederek yüksek gebelik şansını yakalamaktır.

 

 

 1. Tüp Bebekte Başarı Nelere Bağlıdır?

Tüp bebek tedavisinde başarı oranlarını etkileyen en önemli faktör anne adayının yaşıdır. Anne adayının yaşı ilerledikçe başarı oranı azalır. Yaş ile birlikte yumurta sayısı azalırken beraberinde yumurta kalitesi de azalmaktadır. Erkekler her gün sperm üretirken, kadınlarda yumurtalık rezervi daha anne karnındayken bellidir, bunu değiştirmek hiçbir şekilde mümkün değildir ve bu rezerv zamanla azalır. Yeni yumurta üretimi olmadığı için kadın yaşlandıkça yumurtalar da yaşlanır ve normal olmayan yumurta sayısı artar.

Son dönemdeki yapılan çalışmalar erkek hastamızın yaşının da sperm kalitesini belirlemede önemli olduğunu göstermiştir. Özellikle 40 yaş sonrası baba olan hastalarımızın doğan çocuklarında psikolojik problemler (otizm, şizofreni gibi) daha sık görülmektedir.

Endometriozis (çikolata kisti), yumurtalığı dolayısıyla doğurganlığı etkileyebilecek cerrahi girişimler, rahim içerisindeki problemler tüp bebek de başarı şansını azaltır. Kadınlarda rahim içi yapışıklıklar, rahim içinde miyom veya polip gibi embriyonun tutunmasını engelleyebilen anormalliklerin saptanması ve ortadan kaldırılması infertilitenin önüne geçmek için önemlidir. Bu amaçla ultrasonografi eşliğinde rahim içine sıvı verilerek rahim boşluğunun normal olup olmadığı kontrol edilir. Basit ve hasta için ağrısız bir yöntem olan SIS tekniği sıklıkla kullanılabilir. Ayrıca rahim filmi (HSG) de bu tür bozuklukları görmek için sıklıkla başvurulan bir yöntemdir. Ancak HSG yönteminin ağrılı olması ve enfeksiyon riski içermesi nedeniyle Eurofertil Tüp Bebek Merkezleri’nde rahim filmi yerine Histeroskopik inceleme tercih edilmektedir. Histeroskopi tekrarlayan tüp bebek başarısızlığına sahip vakalarda rahime ait faktörleri saptamak için kullanılır. Histeroskopi rahim içine yerleştirilen ufak bir kamera sistemi ile rahim boşluğunu detaylı inceleme şansı veren kolay bir yöntemdir. Aynı zamanda rahim içindeki bozuklukları düzeltme olanağı da sağlamaktadır.

Hidrosalpinks de kadında tüp bebek şansını azaltan en önemli en sık görülen nedenlerden birisidir. Hastaya özel olan problemlerin tespiti ve ona en uygun tedavinin belirlenmesi yani kişiye özel tedavinin uygulanması tüp bebekte başarıyı etkileyen en önemli faktörler arasındadır.
Yapılan araştırmalar aşırı kiloların doğurganlığı olumsuz yönde etkilediğini göstermektedir. Kadınların sağlıklı beslenmeleri ve normal kiloda olmaları doğurganlığı koruyucu önemli bir faktördür. Öte yandan çok zayıf olmak da anne adayları için istenmeyen bir durumdur. Tıpkı fazla kilolar gibi aşırı zayıflık da anne olma yolunda engel oluşturabilir. Fazla kilolar kadın hastalarımız kadar erkek hastalarımızda da üremeyi olumsuz etkileyen önemli bir faktördür. Çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin kilolarına ve beslenme alışkanlıklarına dikkat etmeleri gerekir. İşlenmiş gıdaların sperm kalitesini kötü etkilediği bilinmektedir.

Sigara hem anne adayının hem de baba adayının uzak durması gereken zararlı bir maddedir. Sigara yumurta kalitesini dolayısıyla gebe kalmayı engellediği gibi doğacak bebeğin de sağlığını tehlikeye atar. Sigaranın baba adayının sperm kalitesini olumsuz etkilediğine dair pek çok çalışma mevcuttur.

Çağımızın en önemli sorunlarından biri de strestir. Gerek sosyal yaşam, gerekse çalışma koşulları nedeni ile anne adaylarının yaşadıkları stres gebe kalma sürecini olumsuz etkiler. Çiftlerin çocuk sahibi olmayı istedikleri halde gebeliğin oluşmaması da başlı başına bir stres faktörüdür; bu nedenle anne adaylarının stres kontrolüne önem vermeleri ve gerekirse psikolojik danışmanlık almaları önemlidir. Bu yüzden Bursa Eurofertil Tüp Bebek Merkezi olarak anne-baba adaylarının mümkün olan en konforlu ve rahat tedavi sürecini geçirmelerini önceliğimiz yapmak başarımızın arkasındaki en önemli faktörlerden biridir.

Vajinal enfeksiyonlar; mantarlar, bakteriler yada bazı parazitler sonucu oluşabilir. Kadından erkeğe de bulaşabilen vajina enfeksiyonları erkekte sperm canlılığı ve hareketliliğini etkileyerek infertiliteye / kısırlığa yol açar. Anne adaylarının bu tür sorunları var ise en kısa zamanda bir uzman yardımı ile tedaviye başlamaları gerekir.

Tiroid bezi hastalıkları ve Prolaktin hormonundaki artış infertilite nedenlerinden biri olabilmektedir. Kanda ölçülen hormon seviyeleri ile tespit edilen bu durumlar tüp bebek tedavisi öncesinde tespit ve tedavi edilebilir.

Doğuştan gelen ya da sonradan gelişen bağışıklık ve pıhtılaşma problemleri de infertilite sebebi olabilmektedir. Bunların tespit ve tedavisi tüp bebek tedavisinde başarıyı etkileyen faktörler arasındadır. Bağışıklık problemlerini aşmak için merkezimizde özel bir serum tedavisi uygulanır.


 

3. Tüp bebekte başarı nedir? Oranları nelerdir?

Tüp Bebek Tedavisinde Başarı tanımı; anne baba olmak isteyen çiftin evlerine kucaklarında bebek ile gidebilmesidir.

Türkiye de ortak resmi bir kuruluş olmaması nedeni ile Türkiye’deki genel başarı oranları net olarak bilinmemekte, her merkez kendi başarı oranlarını hesaplayabilmektedir. Bu hesaplamalara göre Bursa Eurofertil Tüp Bebek Merkezinin tüp bebek tedavisindeki başarı oranı, Avrupa ve Amerika ortalamasının üzerindedir.

4. Kadının Yaşı bir etken midir?

Kadının yaşı tedaviyi etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Kadınların yumurtalık rezervleri daha anne karnındayken bellidir. Doğum sonrası yaklaşık 2.000.000 olan yumurta sayısı ergenlik dönemine gelindiğinde 400.000’e düşer ve her ay bunların bir kısmını kaybederek tamamı bittiğinde menapoza girer. Her ay hormonların etkisiyle yumurtaların bir kısmı büyümeye başlar, bir süre sonra bir tanesi olgunlaşır ve diğerlerini baskılar. Yeterli olgunluğa ulaştığında içerisinde geliştiği folikülden (içi sıvı dolu kese) çıkarak tüplere geçer.

30 yaş öncesinde yumurtaların büyük bir bölümü genetik olarak normal iken 35 yaş sonrasında bu oran hızla düşmeye başlar, hatta 40 yaş sonrasında %10’lara kadar iner. Bu nedenle kadın hastanın yaşı tedavide başarıyı etkileyen en önemli faktördür.

5.Yumurta ve sperm kalitesi nasıl etkiler?

Yumurta ve sperm kalitesi, tüp bebek tedavisinin başarı oranlarını etkileyen en önemli sebeplerdendir. Yüksek kalitedeki bir yumurtadan iyi kalitede bir embriyo gelişir. İyi seçilmiş bir sperm ile döllenen yüksek kalitedeki yumurtadan, döllenme sonrası iyi kalitede bir embriyo gelişmesi beklenir. Embriyo transferinde embriyonun kalitesi başarı oranını etkileyen önemli faktörlerden biridir. Yumurta kalitesini belirleyen en önemli faktör ise kadın hastamızın yaşıdır. Yaş ile birlikte, yumurtalıklardaki yumurta sayısı azalırken, normal olmayan yumurta sayısı da artmaktadır. İleri yaş hastalarımızda iyi kalitede embriyo elde etsek bile bunların normal olmama olasılıkları yüksektir. Aynı zamanda endometriozis (çikolata kisti), kemoterapi, sigara, alkol ve fazla kafein, ilaç kullanımı, obezite ve bazı immünolojik hastalıklar yumurta kalitesini kötü etkiler.

Özellikle yumurta sayısı az olan veya sperm problemi olan hastalarda iyi kalitede embriyo elde etmek için embriyoloji laboratuvarının iyi donanımlı ve embriyologların tecrübeli olması önemlidir. En iyi kalitedeki embriyoyu elde etmek böyle bir durumda laboratuvarın kalitesine bağlıdır.

 

Tüp bebek başarı oranı nedir?

 1. İlk tüp bebek neden tutmaz?

Tüp bebek tedavisine başlamadan önce kadın ve erkek hasta detaylı bir şekilde değerlendirilir, gerekli tetkikler yapılır. Bu araştırmalar sonucunda uygulanacak tedaviye karar verilir. Her hastanın gebelik olasılığı farklıdır. Tedavi öncesinde tüm olasılıklar detaylı bir şekilde hastalarımız ile paylaşılır.

Hastanın muayene ve incelemeleri esnasında gebeliğe engel teşkil edebilecek veya başarı oranını azaltabilecek durumlar öncelikle tedavi edilir (miyom, polip, hidrosalpinks gibi). Tüp bebek tedavisinde gerekli koşullar sağlandığında; donanımlı bir embriyoloji laboratuvarı ve tecrübeli bir ekip ile başarı şansı oldukça yüksektir. Fakat tüp bebek tedavisinin başarı şansının yüzde yüz olmadığı unutulmamalı, negatif sonuç alma ihtimalinin olduğu da bilinmelidir. İlk tedavide gebe kalınamadığında endişelenmemek, umutsuzluğa kapılmamak gerekir.

Embriyo transferi öncesinde en iyi kalitedeki embriyo seçilerek transfer edilir. Fakat iyi kalitede görünen birçok embriyo kromozom bozukluğu nedeniyle rahim içerisinde tutunamamaktadır. Özellikle ileri yaş anne adaylarında görülen bu durum için Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT) önermekteyiz. Böylece kromozom sayısı normal embriyoyu transfer ederek gebelik şansını artırmaktayız.

Tedavinin başarısız olmasının sık görülen bir diğer nedeni, rahim içi zarına bağlı durumlardır. Rahim içi zarı yeterince kalınlaşmayabilir veya yapısal bozukluklar bulunabilir. Rahim içi zarının yeterince kalınlaşmadığı durumlarda PRP yöntemi uygulayarak başarı şansımızı artırmaktayız.

Diğer olası bir nedende bağışıklık sistemidir. Rahim içerisindeki farklı bağışıklık sistemi sayesinde vücut embriyoyu yabancı madde olarak algılamaz. Embriyonun genetik içeriğinin yarısının baba adayından gelmesine rağmen anne tarafından kabul edilir. Yani rahim içinde bunu sağlayan bir bağışıklık sistemi vardır. Bu sistemde bozukluk meydana geldiğinde tüp bebek tedavisi başarısızlık ile sonuçlanabilmektedir. Rahim içerisindeki bağışıklık sistemini dengeleyerek embriyonun tutunmasına izin vermesi için özel bir serum tedavisi uygulamaktayız.

Embriyoloji laboratuvarının kalitesi, embriyologların eğitim ve deneyimleri çok önemlidir. Bursa Eurofertil Embriyoloji Laboratuvarında; alanında öncü embriyologlar çalışmakta, laboratuvarda tüp bebek alanındaki tüm yenilikler anında uygulanmaktadır. Hastalarımız her zaman embriyolog ve klinisyen ile birlikte değerlendirilmektedir. Mümkün olan hastalarda blastokist (5. gün transferi) uygulanmaktadır.

Tüp bebek tedavisinin tutmama nedenleri çoğunlukla tedavi öncesinde tespit edilebilir ve ortadan kaldırılabilir. Fakat birkaç başarısız deneme sonrasında dahi uygulanan testlerde herhangi bir sorun saptanamayan hastamız oldukça fazladır. Tedavinin başarısız olması hastalarımız için maddi ve psikolojik olarak zor olsa da sabırlı olup gerekli olmayan yüksek maliyetli testleri hemen yaptırmak için ısrar etmemelidirler.

 

 1. 2. tüp bebek denemesinde başarı oranı nedir?

Her tüp bebek denemesi başarı şansını artırmaktadır. İlk dört tüp bebek denemesinde başarıya ulaşma şansı katlanarak artarken, iyi kalitede embriyo transferi yapılmış olmasına rağmen gebelik elde edilemediğinde başarı oranı düşmeye başlamaktadır.

Türkiye’de verilerin sağlıklı bir şekilde toplanıp yayınlandığı herhangi bir sistem bulunmadığı için Türkiye sonuçlarını maalesef net olarak bilememekteyiz.

Amerika’da tüm merkezlerin datalarını gönderdiği 2018 verilerine göre, ikinci ve daha sonrasında uygulanan embriyo transferleri sonrasındaki canlı doğum oranları aşağıdaki gibidir.

Yaş

< 35

35-37

38-40

41-42

>42

Siklus Sayısı

23272

13755

9149

3320

2275

Canlı Doğum Oranı

%47,1

%44,8

%41,0

%35,9

%28,4


 


 

 1. Tüp bebekte ilk denemede başarı oranı nedir?

Tüp bebek tedavisinde başarı oranlarını karşılaştırırken oranların neye göre verildiğinin sorgulanması gerekir. Yumurta toplama işlemi uygulanan hastaların kaç tanesinin veya embriyo transferi yapılan hastaların kaç tanesinin canlı doğum yaptığı gibi. Tüp Bebek tedavisinde başarı oranı açısından gebelik testinin pozitif çıkması değil hastanın canlı doğum yapması önemlidir. Amerika ve Avrupa’da devlet veya özel dernekler tarafından toplanan bu veriler her yıl açıklanır. Ülkemizde maalesef böyle bir sistem olmadığı için gerçek Türkiye verilerini bilemiyoruz. Aynı zamanda yasal olarakta merkezler kendi verilerini yasak olduğu için açıklamıyorlar.

Amerika’da tüm IVF merkezlerinin verilerini gönderdiği ve bunların açıklandığı SART (www.sart.org) 2018 datasına göre; yumurta toplanan hastaların bir yıl içerisinde ilk embriyo transferi sonrasında canlı doğum yapma oranlarını aşağıda görebilirsiniz. Kadın hastanın yaşı başarıyı etkileyen en önemli faktör olduğu için başarı oranları yaş gruplarına göre verilmektedir.

Yaş

< 35

35-37

38-40

41-42

>42

Siklus Sayısı

42819

26027

24958

12685

8932

Canlı Doğum Oranı

%39,5

%29,1

%19,5

%9,7

%3,0


 


 

 1. İkinci tüp bebek denemesi için ne kadar beklenmelidir?

İlk tüp bebek denemesi sonrasında tekrar tedaviye başlamak için en az iki ay beklenmesini önermekteyiz. Tedavi sonrası üçüncü adet ile birlikte tekrar tedaviye başlayabiliriz. Kullanılan hormonların etkisinin geçmesini ve hastanın dinlenmesini sağlamak amacıyla iki ay beklenir. Fakat bazı hastalarımızda (ileri yaş, azalmış yumurtalık rezervi gibi) tedaviye hemen devam etmek daha faydalı olabilmektedir. Bu nedenle; ikinci tedavinize ne zaman başlayacağınıza doktorunuz durumuzu değerlendirirek karar verecektir. Thaw transferlerinde (dondurulmuş çözülmüş embriyo transferi) hormon iğneleri kullanılmadığı için ikinci tedaviye hemen başlanabilir. Yine burada da en doğru zamanı sizi değerlendiren doktorunuz saptayacaktır.


 

 

Başarı oranı en yüksek tüp bebek merkezi hangisidir?

 

 1. Tüp bebek merkezinin başarısında en önemli aşama nedir?

Bir tüp bebek merkezinin başarısını etkileyen en önemli faktör embriyoloji laboratuvarının kalitesidir. İyi bir tüp bebek laboratuvarının, yeni teknolojilerin kullanılması, yeni tekniklerin anında uygulanması, ekibin tecrübesi, kullanılan malzemelerin kalitesi, uygulanan kalite kontrol ölçümleri gibi bir çok faktörü bir arada bulundurması gerekmektedir. Tüp bebek bir ekip işidir; Kadın doğum uzmanı hastayı en iyi şekilde değerlendirip, uygun tedaviyi uygulamalı, laboratuvar da transfer için en iyi kalitedeki embriyoyu sağlamalıdır. Bunlardan birinin eksik olması başarı oranlarını olumsuz etkiler. Yani tüm aşamalar hayati öneme sahiptir ve her aşamanın mükemmel şekilde uygulanması gerekmektedir.

Bursa Eurofertil Bursa’nın ilk tüp bebek merkezi olma unvanını taşımaktadır. 2005 yılından itibaren bulunduğu yerde hastalarına en iyi tedaviyi güler yüzle sunmaya devam etmektedir. Tüp bebek tedavisinin çiftler için ne kadar hassas bir dönem olduğunu biliyor ve bu nedenle hastalarımıza tedavi süreci boyunca destek oluyoruz. Kendilerini evlerinin konforunda hissedip bizi aileden biri olarak görmeleri için çalışıyoruz.

Bursa Eurofertil Tüp Bebek Merkezi Vitrifikasyon yöntemi ile embriyo ve yumurta dondurmayı uygulayan ilk merkez olmuştur. Bursa’daki ilk Embriyoskop’u hastalarının hizmetine sunmuş ve yetkin şekilde başarıyla uygulamaya devam etmiştir. Hastalarının güvenliğini üst seviyede tutan Bursa Eurofertil hastaların hücrelerinin dijital olarak takip edildiği Şahitlik Sistemi’ni de Bursa’da uygulayan ilk merkez olmuştur.

 1. Bursa Eurofertil tüp bebek merkezi hangi aşamaları yapıyor ve başarı oranı nedir?

Bursa Eurofertil olarak Tüp Bebek Tedavisinde Başarı Tanımımız bir çiftin bebek hayaline tıbbi olarak mümkün olan en kısa sürede ve olabilecek en konforlu süreç ile kavuşmasıdır. Sadece teknolojik olarak kolay gebelik elde edilebilecek çiftler değil, yıllardır bu hayaline kavuşamamış, başka merkezlerde deneme yapmış ya da tıbbi gerekçeler ile ‘zor hasta’ statüsündeki gebelik elde edilme şansı düşük hastaları da hayaline kavuşturabilen bir merkez olmak yani sayısal başarı oranlarını yükseltecek hastaları tercih etmek yerine, tıbbi uzmanlık ve yetkinliğe en çok ihtiyaç duyan hastalara hizmet vererek en yüksek başarı oranını yakalamak merkez olarak Tüp Bebekte başarı tanımımızı oluşturmaktadır.

Bursa Eurofertil Tüp Bebek Merkezi üreme sağlığı ile ilgili başvuran herkese ücretsiz doktor görüşmesi sağlamaktadır. Doktor görüşmesi ve değerlendirmesi sonrası gerekli görülen testler yapılmakta ve çiftimizin üreme sağlığına dair klinik tablosu oluşturulmaktadır. Yapılan incelemeler sonrası kişiye özel tedavi planlaması yapılmakta ve bu planlamaya göre de tedavi süreci başlatılmaktadır.

Tüp bebek tedavisinde Bursa Eurofertil Tüp Bebek Merkezi’nin başarısının arkasındaki önemli faktörlerden biri, kişiye özel tedaviyi yetkin şekilde uygulamasıdır. Hastanın hayaline en iyi süreçle, en kısa ve güvenli şekilde ulaşması hedeflendiği için hastanın klinik tablosu baz alınarak ona özel tedavi protokolü çıkarılır. İnfertilite sebepleri saptanıp teşhis konulduktan sonra ilgili tedaviler başlatılır. Bu aşamada standart olan; anne adayından yumurta, baba adayından ise sperm elde edilmesidir. Anne adayına onun yaşına ve sağlık durumuna göre uygun olan ilaç tedavisi başlanarak yumurtalar geliştirilir, gelişimi takip edilen yumurtalar toplanır, bu sırada baba adayından sperm örneği alınır. Bunlar laboratuvar ortamında döllendirildikten sonra döllenen yumurtanın gelişimi takip edilerek embriyonun en doğru zamanda transferi sağlanır. Transferden 12 gün sonra da anne adayının kan örneği ile gebelik testi yapılır.

Bursa Eurofertil de çocuk hayalinize kavuşmanız için en basit testlerden en karmaşık uygulamalara kadar gerekli tüm tetkik ve tedavi işlemleri yapılabilmektedir.

 1. Tüp bebek başarı oranı hesaplaması neye göre yapılır?

Tüp bebek tedavisinin başarısını etkileyen bir çok faktör vardır. En önemli faktör kadın hastanın yaşıdır. Bu nedenle tüp bebek başarı oranları verilirken özellikle yaş aralıklarına göre oran verilmelidir.

Başarı oranı; uygulanan yumurta toplama işlemi sonrasında eve canlı bebek götüren hasta başına hesaplanır.

Size verilen başarı oranının hangi kritere göre hesaplandığını mutlaka sorun ve karşılaştırmalarınızı buna göre yapın. Ayrıca aynı yaş grubunda olsa bile hastalar arasındaki kilo, erkek faktörü, endometrium problemi genetik sorunlar gibi faktörlerin de başarı oranını çok değiştireceğini unutmamak gerekir.

 

 

X

Which branch you would like to contact?