x
tüp bebek


Mikroenjeksiyon (icsi)

Mikroenjeksiyon Nedir?

Klasik tüp bebek sisteminde sperm ve yumurta hücresi karşı karşıya getirilerek sperm hücresinin yumurta hücresini döllemesi beklenir. Fakat sperm hücrelerinin sayısı, hareketliliği, normal yapıdaki sperm hücre sayısı (morfoloji) yumurtanın döllenmesi açısından yeterli değilse, özel bir alet ile ince cam bir iğnenin içine alınan tek bir sperm hücresi, mikroskop altında yumurta hücresi içerisine direkt olarak verilir ve döllenme sağlanır. Buna mikroenjeksiyon denmektedir, yani farklı uygulama şekline sahip bir tüp bebek yöntemidir. Hastanın takibi ve izlenmesi, klasik tüp bebek yönteminde izlenen yol ile aynıdır.

Sperm iğneye alınır ve yumurtanın ortasına enjekte edilir.

Kimlere Mikroenjeksiyon Uygulanır?

Spermlerin sayısının, hareketinin veya normal sperm yüzdesinin (morfoloji) çok düşük olması:

Bu problemler ayrı ayrı ya da hepsi bir arada olabilmektedir. Sperm kalitesinin klasik tüp bebek yönteminin uygulanması için yeterli olduğu durumlarda da uygulanabilmektedir.

Sperm antikorları:

Bazı durumlarda kadın bedeninde, sperm hücrelerine karşı üretilen ve antikor adı verilen maddelerin salgılandığı görülür. Antikorlar sperm hücresinin yumurta hücresini döllemesine engel olur. Bu gibi durumlarda, antikorun miktar ve özelliğine göre, mikroenjeksiyon tedavisi ilk seçenek olarak ele alınabilir.

Tüp bebekte döllenme olmayan hastalar:

Döllenmenin %10'un altında olduğu tüp bebek hastalarında.

Operatif olarak sperm alınmasına gerek olan durumlar:

Sperm epididim veya testis dokusundan elde ediliyorsa.

Mikroenjeksiyon işlemi

X

Hangi Merkezimiz ile İletişime Geçmek İstersiniz?